Mỹ Tâm, Trấn Thành và đông đảo nghệ sĩ ủng hộ chống dịch Covid-19

Trong những ngày dịch Covid-19 bùng phát trở lại, nhiều tỉnh, thành trong cả nước phải oằn mình chống dịch, mỗi người dân có một cách đóng góp công sức của mình, đặc biệt nhiều nghệ sĩ đã tích cực ủng hộ công cuộc phòng chống dịch. Tất cả vì một Việt Nam chiến thắng đại dịch.

Lê Thảo