Nga cảnh báo chiến tranh trên không gian mạng, Ấn Độ đổ tiền vào bán dẫn

Sự kiện: Công nghệ thứ 7
Nga cảnh báo chiến tranh thế giới thứ 3 trên không gian mạng; Ấn Độ tham vọng trở thành cường quốc sản xuất chất bán dẫn;... là thông tin nổi bật trong bản tin Công nghệ thứ 7 tuần này.
Đinh Tuấn - Hải Nguyên