Thử một ngày trải nghiệm hoàn toàn Metaverse

Để hiểu được rõ hơn về khái niệm Metaverse, một biên tập viên của tờ Wall Street Journal đã thử trải nghiệm sống trong Metaverse trong 24 giờ.

A.B (Theo WSJ)