Hệ thống phòng ngừa dịch bệnh tại Triều Tiên vừa được chuyển sang mức độ khẩn cấp tối đa với hàng loạt các biện pháp mạnh được triển khai. Trong khi đó, Nga cho biết đã lên kế hoạch để sản xuất hàng loạt vắc-xin ngừa Covid-19 vào tháng 9, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch tiêm vắc-xin này trên diện rộng vào tháng 10.

Q.N (Theo KCTV, Business Insider, TRT World)