Ngắm tuyệt phẩm cây mai chiếu thủy trăm tuổi giá 800 triệu đồng

Cây mai chiếu thủy bonsai trăm tuổi được định giá 800 triệu đồng tại triển lãm sinh vật cảnh Long Biên (Hà Nội).

Anh Phú