Ngân hàng dựng lều tạm để kiểm đếm 9 bao tải tiền lẻ của cụ ông 81 tuổi

Một cụ ông 81 tuổi chất tiền lẻ đầy 9 chiếc bao tải lớn đem đến ngân hàng để mở tài khoản sau 50 năm dành dụm.

Nguồn: Newsflare