Người dễ bị tăng thân nhiệt phải đối mặt với những nguy cơ gì vào mùa hè?

Mỹ Bình

Xem các bài viết của tác giả
Với người dễ bị tăng thân nhiệt, mùa hè chính là khoảng thời gian họ không muốn trải qua nhất. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, tăng thân nhiệt có thể dẫn tới tử vong do không được điều trị kịp thời.