Người Nhật huấn luyện trẻ chịu lạnh như thế nào?

Sự kiện: Dạy con thời 4.0
Theo trang Sohu, người Nhật đã huấn luyện khả năng chịu lạnh cho con em mình từ khi còn rất nhỏ để nâng cao thể chất.

A.B (Theo Sohu, Video:Wise Chanel, NHK...)