Nhà sản xuất nhỏ Marvin học được điều gì từ Google và Airbnb?

Sự kiện: Zone 4.0
Marvin là một nhà sản xuất nhỏ ở Minnesota, đã thực hiện nhiều dự án để nâng cao khả năng cạnh tranh của mình. Vậy Marvin đã học được gì từ các công ty lớn như Google và Airbnb ở Thung lũng Silicon?

M.B (Theo CNBC)