icon navigator icon

{keywords}
{keywords}

Nhìn lại quá trình từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng đã dành không ít thời gian, công sức để xây dựng nên “chiếc lồng cơ chế” để “nhốt quyền lực”.

Ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ này, tháng 11/2016, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.

Trong Nghị quyết này, Trung ương đã đưa ra 4 nhóm giải pháp, trong đó giải pháp rất quan trọng là “kiểm soát quyền lực, nhốt quyền lực trong lồng cơ chế”.

Câu chuyện “nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế” tiếp tục được Đảng đặt ra trong Nghị quyết 26 của Ban chấp hành Trung ương ban hành ngày 19/5/2018 về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".

{keywords}

Trong 4 mục tiêu cụ thể đến năm 2020 của Nghị quyết này, Trung ương đặt mục tiêu đầu tiên là thể chế hóa, cụ thể hoá Nghị quyết thành các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ.

Kế đến là hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực; kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức, chạy quyền; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên.

Nghị quyết 26 được xem là “xương sống” của “chiếc lồng” cơ chế về công tác cán bộ để từ đó từng bước hiện thực hóa việc “nhốt quyền lực trong lồng cơ chế”.

Từ đó đến nay, dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu, xây dựng nhiều văn bản để trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành không ít quy định để “nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế”.

Đây cũng là những quy định nhằm xây dựng “một Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh” như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong đợi.

{keywords}

Ngày 25/10/2018, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Trung ương yêu cầu Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện 8 nội dung; phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống 8 nhóm hành vi.

{keywords}

Ngày 23/9/2019, Bộ Chính trị quy định 205 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, Bộ Chính trị nghiêm cấm 5 hành vi.

{keywords}

Bộ Chính trị nêu rõ 6 hành vi chạy chức, chạy quyền và 8 hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Cán bộ, đảng viên vi phạm các hành vi này ngoài bị xử lý theo quy định, còn bị áp dụng các biện pháp xử lý khác tương ứng với các mức kỷ luật.

Cụ thể, trường hợp bị khiển trách thì đưa ra khỏi quy hoạch ít nhất 18 tháng. Còn bị cảnh cáo thì xem xét cho thôi tham gia cấp ủy, thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm; đưa ra khỏi quy hoạch ít nhất 30 tháng.

Bị cách chức thì đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ ít nhất 60 tháng kể từ ngày đưa ra khỏi quy hoạch mới được xem xét quy hoạch cán bộ. Cả 3 trường hợp bị khiển trách, cảnh cáo, cách chức đều không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra.

Với trường hợp bị khai trừ ra khỏi Đảng thì xem xét buộc thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Nếu liên quan đến việc đưa, nhận hối lộ hoặc các hành vi vi phạm khác đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật; nghiêm cấm giữ lại để xử lý hành chính.

{keywords}

Ngày 2/2/2020, Bộ Chính trị ban hành Quy định 214 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Ngoài các tiêu chuẩn chung về chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; trình độ; năng lực và uy tín; sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm, Quy định 214 đưa ra tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh. Trong đó quy định rõ tiêu chuẩn các chức danh: Ủy viên Trung ương; Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Tổng Bí thư; Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.

{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}

Ngoài ra còn có Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu, công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy.

Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương cũng ban hành hướng dẫn 03 ngày 20/3/2020 về Một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng. Hướng dẫn nêu rõ, người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử.

Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

{keywords}

Từ tháng 10/2019 đến nay, Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức 5 lớp bồi dưỡng kiến thức mới dành cho hơn 200 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII. 

Cụ thể, lớp thứ nhất và thứ 2 diễn ra vào tháng 10/2019 có 95 học viên; lớp thứ 3 và 4 diễn ra vào đầu tháng 3/2020 với 86 học viên (74 nam, 12 nữ), phần lớn ở độ tuổi 7X, người trẻ nhất sinh năm 1983.

Lớp thứ 5 vừa kết thúc vào ngày 15/9 có 41 học viên (33 nam, 8 nữ). Trong đó, 20 học viên đang công tác tại các bộ, ngành Trung ương; công tác tại các tỉnh, thành phố là 21 học viên.

{keywords}

Thu Hằng

Bài 1: Trăn trở của Tổng Bí thư về Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Bài 2: Nhốt quyền lực trong lồng cơ chế với bài toán nhân sự khóa XIII

Bài 3: Rà soát từng nhân sự trước khi đưa ra Đại hội XIII để không mắc sai lầm

Bài 4: Không để "lươn, chạch" trèo cao như Tổng Bí thư đã yêu cầu

Bài 5: Cách thức giới thiệu trường hợp đặc biệt vào Bộ Chính trị, BCH Trung ương 

tin nổi bật

Quan hệ Việt Nam - Campuchia được viết bởi lịch sử nhưng hướng tới tương lai

Quân tình nguyện Việt Nam ở lại hỗ trợ Campuchia sau khi đã giúp bạn giải phóng, bởi khi đó chưa tiêu diệt hết tàn dư của Pol Pot, chính quyền cách mạng Campuchia mới thành lập còn non trẻ.

Đừng sợ nữa ngành y

Thủ tướng khẳng định nếu cơ quan, cá nhân thực sự vô tư trong sáng, minh bạch, công khai thì các cấp, các cơ quan sẽ bảo vệ.

Cổng thông tin Chính phủ làm đầu mối kết nối thông tin chỉ đạo, điều hành trên mạng

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Trung ương yêu cầu đánh thuế cao hơn với người có nhiều nhà, đất

Trung ương yêu cầu quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang.

Kịp thời sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Hungary

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hungary từ ngày 26-28/6.

Việt Nam giúp Campuchia vượt qua đau khổ, chia ly do chiến tranh

Sáng 24/6, tại Hà Nội, UBND TP Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2022).

'Quyết liệt khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, bảo vệ sức khỏe người dân'

Chiều 23/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành về các giải pháp bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế và bảo đảm nguồn nhân lực cho ngành y tế.

Bộ trưởng Nội vụ: TP.HCM quản lý biên chế chưa chặt, có phần buông lỏng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê bình ngành Nội vụ thành phố không chặt chẽ, buông lỏng trong quản lý dẫn đến số lương chênh lệnh so với biên chế Thủ tướng giao.

Hủy quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba với công ty Việt Á

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định về việc hủy bỏ Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.

Việt Nam lên tiếng khi Trung Quốc có ý định biến Biển Đông thành vùng nội thủy

Việt Nam khẳng định chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán.

Dù thế giới đổi thay, quan hệ Việt Nam - Campuchia vẫn đời đời bền vững

Cho dù tình hình thế giới và khu vực có những đổi thay, song trước sau như một, Việt Nam luôn coi trọng và sẽ làm hết sức mình cùng với Campuchia giữ gìn, vun đắp mối quan hệ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tổng Bí thư nói về việc kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh

Sáng 23/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các ĐBQH đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng sau kỳ họp thứ 3.

Ngành tuyên giáo đã khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh

Trưởng Ban Tuyên giáo nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và trong xã hội về các đường lối, chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đại hội XIII.

Cán bộ ở TP Thủ Đức liên tục nghỉ việc

Áp lực công việc lớn, thời gian làm việc quá tải khiến nhiều cán bộ ở TP Thủ Đức xin nghỉ việc…là tình trạng mà nhiều phường ở TP Thủ Đức cho biết khi làm việc với Bộ Nội vụ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV

Sáng 23/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 1, đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng.

Quảng Ninh thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Quảng Ninh do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký làm Trưởng ban.

Bí thư Quảng Nam làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh này.

Cảnh cáo Chủ tịch Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam Lê Minh Chuẩn

Trong các nhân sự bị UBKT Trung ương kỷ luật cảnh cáo có ông Lê Minh Chuẩn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Xem xét xử lý kỷ luật nguyên Bí thư và Chủ tịch tỉnh Phú Yên

Ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.