Những chuyến xe tình người của ông Thanh 'Điên'

Sự kiện: My 90s
Mưu sinh bằng chiếc xe cứu thương, nhưng hàng chục năm nay, ông Vương Văn Thanh (Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn thường xuyên có những chuyến xe miễn phí 'giúp người làm phúc'. Người dân ở đây yêu mến gọi ông là ông Thanh 'Điên' hay ông Thanh 'Cứu Thương'.
Linh Trang - Anh Phú - Khánh Linh