Ông Biden lập kỷ lục về số phiếu phổ thông trong lịch sử bầu cử Mỹ

Sự kiện: Bầu cử Mỹ 2020
Với số phiếu vẫn đang được kiểm, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã phá kỷ lục về số phiếu bầu phổ thông của một ứng cử viên tổng thống.

A.B (Theo Fox, CNN...)