Những cử tri đi bỏ phiếu từ 0 giờ sáng, ông Trump có chiến thắng đầu tiên

Từ 0 giờ ngày 3/11 (giờ Mỹ), những cử tri đầu tiên tại một số điểm bỏ phiếu tại New Hampshire đã đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức. Tuy số cử tri rất khiêm tốn, nhưng đây là những địa điểm đầu tiên tiến hành bỏ phiếu trên toàn nước Mỹ như một truyền thống trong hàng chục năm qua.
Q.N (Theo AP)