Ông Tất Thành Cang, Tề Trí Dũng được đề nghị giảm án

Chiều 7/6, VKS đề nghị HĐXX giảm từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Tất Thành Cang, giảm án từ 6 tháng đến 1 năm đối với bị cáo Tề Trí Dũng.

Đình Tuyến - Công Tuấn