Phân biệt cúm A - nguyên nhân gây dịch bệnh hàng đầu với các loại cúm khác

Về cơ bản, cúm là bệnh truyền nhiễm do virus cúm gây ra, gồm 3 loại chính là cúm A, cúm B và cúm C. Trong đó, virus cúm A và B là những loại có khả năng gây bệnh nặng hơn và dễ lây lan hơn, đồng thời là nguyên nhân gây ra dịch cúm hàng năm.

Theo Web MD, Cleveland Clinic