Phát hiện sớm ung thư bằng kỹ thuật xét nghiệm lần đầu triển khai tại Việt Nam

Phát hiện sớm ung thư bằng kỹ thuật xét nghiệm lần đầu triển khai tại Việt Nam

Ngày 14/3, theo thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cho biết, đơn vị này đang thực hiện 3 kỹ thuật xét nghiệm mới. Trong đó, kỹ thuật vi giọt kỹ thuật số chính là kỹ thuật lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam.

Đình Tuyến