Phương pháp dạy con ngược đời: Không tới trường, không học tập, không quy tắc

Sự kiện: Dạy con thời 4.0
Nhiều phụ huynh tại Mỹ đã có phương pháp dạy con rất khác biệt, không cần tới trường, không cần học tập và cũng không cần có quy tắc. Theo đó, trẻ có thể tự ý làm những gì mình muốn.

K.O (Theo ABC News)