Tại sao trong lĩnh vực giáo dục, Phần Lan, Ba Lan và Hàn Quốc lại được coi là những siêu cường quốc? Tại sao một quốc gia phát triển về mọi mặt như xứ cờ hoa lại có tỷ lệ học sinh đạt điểm PISA thấp hơn một số quốc gia khác?

Tại sao trong lĩnh vực giáo dục, Phần Lan, Ba Lan và Hàn Quốc lại được coi là những siêu cường quốc? Tại sao một quốc gia phát triển về mọi mặt như xứ cờ hoa lại có tỷ lệ học sinh đạt điểm PISA thấp hơn một số quốc gia khác?

Đó là những câu hỏi dấy lên trong lòng nhà báo của tạp chí Times - bà Amanda Ripley - sự thắc mắc lớn. Từ đó, bà quyết tâm tìm hiểu nguyên nhân cốt lõi của vấn đề. Bà dành ra hẳn một năm để theo chân ba học sinh trao đổi của Mỹ đặt chân đến Hàn Quốc, Ba Lan và Phần Lan.