Quán quân Olympia năm 2019: 'Du học xong em sẽ trở về'

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 cho biết trong tương lai với suất học bổng được tặng, em sẽ đi du học nhưng có một điều chắc chắn là sẽ trở về sau khóa học.

Thanh Hùng