Các hệ thống lưu trữ trên đám mây thương mại của của Cơ quan quản lý nước quốc gia tại Singapore kiểm soát lượng nước sử dụng và rò rỉ, đưa ra tư vấn cho các hộ gia đình.

Cuối năm 2018, chính phủ Singapore công bố kế hoạch 5 năm để chuyển dịch 70% hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) từ hạ tầng tại chỗ sang đám mây thương mại. Mục tiêu của kế hoạch là tăng tốc và cải thiện chất lượng dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp tại đây. Từ đó tới nay, Singapore đã chuyển gần 600 hệ thống lên mây và trên đà đạt chỉ tiêu vào năm tài chính 2023. 

Đọc những nội dung chuyên sâu, chất lượng cao
Hướng dẫn mua gói Premium xem tại đây . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 19001081

dành cho bạn