Sông Cầu Đỏ nhiễm mặn, dân Đà Nẵng lao đao tìm nước sinh hoạt

Những ngày qua, một số khu vực trên địa bàn TP. Đà Nẵng bị mất nước sinh hoạt trong nhiều ngày liền, nguyên nhân là nguồn nước sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn, khiến đời sống người dân bị đảo lộn.

Những ngày qua, một số khu vực trên địa bàn TP. Đà Nẵng bị mất nước sinh hoạt trong nhiều ngày liền, nguyên nhân là nguồn nước sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn, khiến đời sống người dân bị đảo lộn.

Thực hiện: Tấn Phước

Lời bình: Thu Lài