Sự thật về quan điểm con trai giỏi toán hơn con gái

Sự kiện: Dạy con thời 4.0
Nhiều người cho rằng, con trai thường học tốt toán hay các môn khoa học tự nhiên hơn con gái. Nhưng điều đó liệu có đúng?

A.B (Theo Smartick, Newsweek)