Sư tử leo cây đoạt mồi của báo đốm và cái kết đau điếng

Quyết tâm giành bằng được miếng mồi báo đốm cất trên cây, sư tử nhận cái kết đau điếng
Theo Kruger Sightings