Sức mạnh ẩn sau vận tải cơ khổng lồ của Mỹ

Dù được đưa vào sử dụng từ những năm 1960, nhưng tới nay, vận tải cơ này vẫn được xem là xương sống của quân đội Mỹ.

A.B (Theo Vision)