Tại sao Trung Quốc có thể vượt Mỹ trong lĩnh vực xe điện?

Sự kiện: Zone 4.0
Trung Quốc đã trở thành một cường quốc về năng lượng xanh, sản xuất phần lớn pin mặt trời, tuabin gió và pin lithium-ion cho toàn thế giới. Đến năm 2030, Trung Quốc hoàn toàn có thể chiếm phần lớn thị trường xe điện khi các nước đang đẩy mạnh hạn chế sử dụng năng lượng hóa thạch.

M.B (Theo  Bloomberg Quicktake)