J. Krishnamurti cho rằng, một trong những cuộc cách mạng tất yếu mà con người phải trải qua để chấm dứt vòng tuần hoàn của những phiền não, thất vọng chính là cuộc cách mạng giáo dục.

Đừng học vì sợ hãi

Mở đầu cuốn sách Cuộc đời phía trước, J. Krishnamurti đã chất vấn:“Tất cả cái gọi là “giáo dục” này là gì? Lẽ nào các em không nên thử khám phá đâu là lý do cho tất cả công cuộc phấn đấu này sao – phấn đấu để học hành, để thi cử?”. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể trả lời một cách xác đáng.