Tàu cá nguy cơ phá nước ở vùng biển Trường Sa, thuyền trưởng cầu cứu

Thấy tàu các bị mắc cạn, nguy cơ phá nước và có khả năng chìm, khi đang đánh bắt trên vùng biển Trường Sa (Khánh Hòa), thuyền trưởng liền cầu cứu, được tiếp cận đưa về đất liền.

Xuân Ngọc - Đình Tuyến