Tên tuổi nào đã soán ngôi Tesla trong lĩnh vực ngói năng lượng Mặt trời?

Năm 2016, Elon Musk từng khiến cộng đồng vô cùng bất ngờ khi giới thiệu sản phẩm ngói năng lượng Mặt trời. Trên thực tế, ý tưởng về ngói năng lượng Mặt trời không hề mới, nó đã tồn tại trong nhiều thập kỷ qua. Trong đó, GAF Energy đã tham gia vào cuộc đua vơi những lợi thế lớn chưa từng có.

M.B (Theo CNBC)