Tham vọng cách mạng hoá lĩnh vực tên lửa của Spinlaunch

Spinlaunch - startup có trụ sở tại California, đang phát triển phương thức phóng tên lửa mang tính cách mạng mới.

M.B (Theo Wall Street Journal)