Tham vọng đưa con người lên Sao Hỏa của ESA

Sự kiện: Zone 4.0
Có thể tháy, một số nhiệm vụ quan trọng nhất của NASA đã được hợp tác với Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA). Tuy nhiên, ESA thậm chí còn “tham vọng” hơn thế, khi muốn đưa con người quay trở lại Mặt trăng và lên sao Hỏa.

M.B (Theo Bloomberg Quicktake)