Thành phố tâm dịch Covid-19 của TQ làm gì để mở lại trường học?

Sự kiện: Dịch COVID-19
Khi các trường học ở khắp Trung Quốc đã dần mở cửa trở lại từ trung tuần tháng 3, Vũ Hán vẫn chưa có quyết định chính thức về ngày đón học sinh về trường. Tuy nhiên, các biện pháp chuẩn bị cho ngày đi học lại vẫn đang được tiến hành khẩn trương với nhiều phương án được đưa ra.

Q.N (Theo CCTV+, New China TV)