Có hai vấn đề trên đề thi năm nay nằm ở câu 40, với ba nội dung về thì, giới từ, và viết hoa và trong hướng dẫn phần II và IV, “answer TO questions” lẽ ra phải được dùng thế chỗ cho FOR trong hai phần này.

Vấn đề chia thì quá khứ đơn “performed” của câu 40, đáp án đã không mô tả được đúng bản chất của hành động này. Nó không thể lý giải cho một kết quả ở quá khứ. Điều này ngữ pháp tiếng Anh thông thường đều mô tả rõ. Chỉ có quá khứ hoàn thành mới phản ánh được ý nghĩa này.

Cũng câu 40, đáp án lặp lại cụm “Singer of The Year” cho thấy hy vọng của tôi rằng đề thi bị lỗi đánh máy là không có. Người ra đề đã đồng nhất cụm này trong đề và trong đáp án. Như chữ “The” viết hoa là không đúng nguyên tắc!

Ba là giới từ, theo quan điểm của tôi và theo ảnh tôi chụp trong bài đăng trước, chữ AS trong câu 40 nên là chữ FOR.
Đề và đáp án câu 40 của Sở:

40. Because of his good performances, he was nominated as Singer of The Year.
- Because he performed well, he was nominated as Singer of The Year.

Quan điểm của tôi:
Không ai diễn một lần, một show mà được đề cử cho một giải thưởng có tính chất tổng kết như vậy. Anh ta đã phấn đấu trong một quãng đường dài trong năm trước khi được đề cử. Vì vậy QUÁ KHỨ ĐƠN như các bài giải gợi ý trên báo là không chính xác.

Câu viết lại nên là:
Because he had given/had been giving good performances, he was nominated for Singer of the Year.
Hoặc:
Because he had performed/had been performing well, he was nominated for Singer of the Year.

Hy vọng đáp án của Sở sẽ được các giám khảo góp ý để sửa chữa, để không thiệt thòi cho các học sinh rất giỏi làm câu 40 không giống đáp án. Đây chính là câu phân hoá quan trọng.

Tôi mong các cao nhân môn tiếng Anh có ý kiến về đáp án của câu 40 này.

Tham khảo đề thi môn Tiếng Anh của Sở GD-ĐT TPHCM:

Thầy giáo Võ Anh Triết

>>>Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 nhanh trên VietNamNet<<<