Số thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 30.650 tỷ đồng trong tháng 1 vừa qua, đạt 8,2% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái.