Thành phần Đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo một số Cục, Vụ, đơn vị chức năng của Bộ TT&TT. Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn, bà Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TT&TT cùng lãnh đạo một số Sở, ngành, doanh nghiệp của tỉnh Lạng Sơn đã làm việc với Đoàn.

Đức Huy - Hải Nam