Tiêm kích F-15 Eagle: 'Kẻ thống trị' bầu trời suốt 30 năm của Mỹ

Tiêm kích F-15 Eagle đã từng được coi là chiến đấu cơ đáng gờm nhất trên bầu trời của Mỹ trong nhiều thập kỷ.
Nguồn QPVN