Ukraine

Tình nguyện viên duy nhất cung cấp nhu yếu phẩm cho các ngôi làng ở tiền tuyến Kherson

Kherson hiện đang là một trong những điểm nóng nhất tại Ukraine. Andrii Seletskii là tình nguyện viên duy nhất cung cấp nhu yếu phẩm cho rất nhiều hộ gia đình ở khu vực tiền tuyến Kherson.

Theo Sky News, Global News, AP News