Tồn tại các đại dương khổng lồ ngoài Trái Đất?

Sự kiện: Zone 4.0
Những đại dương khổng lồ bên dưới bề mặt các hành tinh có thể chính là đáp án chúng ta đang tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất. Vì vậy, các nhà khoa học và nhà hải dương học của NASA đang đẩy mạnh sứ mệnh này.

M.B (Theo Bloomberg Quicktake)