Trước đó, ngày 31/1, tại buổi kiểm tra về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố, tiến sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, kiến nghị Bộ Y tế cho phép Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM nuôi cấy, phân lập virus SARS-CoV-2 trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp 3.

Để làm rõ nội dung trên, Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế TP.HCM cung cấp tài liệu, kết luận về cuộc họp bao gồm nội dung đề xuất cụ thể về thực hiện nuôi cấy virus SARS-CoV-2 trong phòng xét nghiệm. Đồng thời, đề nghị cơ quan này chỉ đạo cung cấp, báo cáo việc thực hiện kiểm tra, thanh tra phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp 3 của bệnh viện.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu phát biểu trong buổi kiếm tra ngày 31/1. Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM

Theo Cục Y tế Dự phòng, ngày 13/1 cơ quan này nhận được Công văn số 23/BVND-XN của bệnh viện kèm theo hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 3.

Tại báo cáo trong năm 2022, bệnh viện không thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2, chưa có quy trình thực hành liên quan đến hoạt động nuôi cấy, phân lập virus này để trình cấp thẩm quyền phê duyệt. 

Ngoài ra, tại khu vực miền Nam, Bộ Y tế đã giao Viện Pasteur TP.HCM là đơn vị có phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp 3 để thực hiện việc nuôi cấy. Trong trường hợp cần thiết để thực hiện ngay công tác giám sát, nghiên cứu phục vụ mục đích phòng chống dịch, đề nghị Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo đơn vị đủ điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Viện Pasteur thực hiện theo quy định.

Trước đó, theo ông Châu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã 2 lần đề xuất được thực hiện việc nuôi cấy virus SARS-CoV-2 trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, trong giai đoạn dịch Covid-19, Bộ Y tế chưa có phản hồi. Việc nuôi cấy virus SARS-CoV-2 sẽ giúp quá trình đánh giá miễn dịch cộng đồng tốt hơn rất nhiều. Do đó, ông Châu một lần nữa kiến nghị Viện Pasteur TP.HCM tham mưu Bộ Y tế để cho phép thực hiện hoạt động trên.