Tiềm năng của thương mại điện tử tại Việt Nam là rất lớn, một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế.

Trong chiến dịch đưa vải thiều lên sàn thương mại điện tử vừa qua, chỉ trong thời gian ngắn đã có 300.000 - 400.000 lượt người mua, 4,6 triệu lượt truy cập tìm hiểu về sản phẩm trên sàn của Postmart và Vỏ Sò. Mỗi ngày, hai sàn này có thể chốt 36.000 - 37.000 đơn.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông cho biết: "Từ 100.000 người vào ra sàn thương mại điện tử trong 6 năm tăng lên 6 triệu người trong vòng 1 tháng, tức là tăng 100 lần, trong khi công nghệ, hạ tầng đã có mà không cần nâng cấp, chi phí bỏ ra không lớn, chỉ vài tỷ đồng, đó là sự đầu tư vô cùng hiệu quả".