Trí tuệ nhân tạo sẽ thay đổi ngành công nghiệp thời trang như thế nào?

Sự kiện: Zone 4.0
Giống như tác động tới nhiều ngành công nghiệp khác, trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đang thay đổi tương lai của nhành công nghiệp thời trang. Vậy trí tuệ nhân tạo sẽ thay đổi ngành công nghiệp thời trang như thế nào?

M.B (Theo BBC Click)