Triều Tiên dành 6 tháng đầu năm 2022 để chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân kế tiếp

Theo một báo cáo mật của Liên Hợp Quốc, Triều Tiên đã dành 6 tháng đầu năm 2022 để chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân. Lần cuối cùng nước này thử hạt nhân là vào năm 2017.

Theo Reuters | Video: Reuters, KTCV