Trung Quốc 'nuôi mộng' làm vô hiệu hóa máy bay tàng hình của cả thế giới

Theo tạp chí National Interest, nếu có công nghệ radar lượng tử, Trung Quốc sẽ có thể phát hiện và theo dõi hoạt động của bất kỳ loại phi cơ chiến đấu nào, kể cả máy bay tàng hình hiện đại nhất của Mỹ.


Theo National Interest