TS bảo mật Nguyễn Duy Lân: "Việt Nam sẽ là quốc gia khởi nghiệp"

Sự kiện: Zone 4.0
TS. Nguyễn Duy Lân, từng có 9 năm làm việc tại Microsoft và sở hữu 9 bằng sáng chế về công nghệ bảo mật, kỳ vọng Việt Nam là quốc gia khởi nghiệp.

VietNamNet

Thực hiện: Phạm Huyền

Video: Huy Phúc, Bạt Tuấn, Xuân Quý

email: gocnhinthang@vietnamnet.vn