Tứ Xuyên tơi tả trong lũ, nước sông tràn lên tượng phật khổng lồ ở Lạc Sơn

Nước lũ đã tràn đến chân của Đại Phật ở Lạc Sơn, Tứ Xuyên, một di tích cấp quốc gia của Trung Quốc và là di sản văn hóa của Unesco. Đây là bức tượng được khắc trực tiếp trên vách núi, có tuổi đời hơn 1.200 năm tuổi. Trước kia, mực nước của con sông chảy qua Đại Phật ở cách chân bức tượng khoảng 4m.

Q.N (Theo Haokan, CCTV, China Daily)