Tưởng vớ được miếng mồi ngon, thằn lằn bị rắn đuôi chuông phản đòn

Chỉ cần đối thủ sơ suất là nó sẽ lao về phía trước và cắn vào kẻ thù của mình
Nguồn Youtube@ REI DAS SERPENTES HAROLDO BAUER