Rắn cái tức gận bỏ chạy vì rắn đực không biết giao phối

Đoạn video được một du khách ghi lại tại vườn quốc gia Kruger, Nam Phi
Theo Earth touch news