Việc thực thi pháp luật bị lệ thuộc quá lớn vào các quy định tại thông tư, đưa đến quan ngại về tình trạng thông tư to hơn luật, rồi “luật ống”, “luật khung” ngày càng nở rộ.

Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đánh giá một cách khách quan, quy trình, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, qua thời gian đã được điều chỉnh theo hướng ngày càng chặt chẽ, công khai, minh bạch. Các dự thảo văn bản đều được cơ quan chủ trì soạn thảo công bố công khai, để đối tượng chịu sự tác động có thể theo dõi. Tuy nhiên, “căn bệnh nan y” của hệ thống pháp luật là nhiều tầng nấc vẫn chưa được khắc phục. Hiện tượng lạm dụng thông tư vẫn rất phổ biến.