Vắt cam cháy máy, mỗi ngày gửi 500 chai tiếp sức y bác sĩ chống dịch

Một nhóm thiện nguyện tại Hà Nội đã thực hiện 500 chai cam tươi để tiếp sức cho các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Bạch Mai, Nhiệt đới TW cơ sở 2...

Linh Trang