Nói tới đám mây, khu vực tư nhân đã nhanh hơn khu vực công một bước và phần nào giúp xóa bỏ định kiến về công nghệ này. Nó mở ra cánh cửa để chính phủ và cơ quan công quyền tiếp cận nhiều lợi ích của đám mây.

Sau nhiều năm tranh luận, lên đám mây hay không vẫn là một chủ đề nóng bỏng. Khảo sát các chuyên gia công nghệ thông tin gần đây của nền tảng cơ sở dữ liệu MariaDB cho thấy, 40% người tham gia trả lời nói đang tăng tốc sử dụng đám mây, trong đó 51% dự định đưa nhiều ứng dụng hơn lên đám mây. Một điều thú vị là nếu 39% dự đoán sẽ 100% trên mây trong tương lai, 32% lại mới bắt đầu công cuộc dịch chuyển.