cloud computing

Cập nhập tin tức cloud computing

Lợi ích vượt trội của Cloud Computing trong doanh nghiệp là ứng dụng thực tế

Chuyển đổi số và Cloud Computing có thể nói là 2 khái niệm song hành cùng với nhau. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của chuyển đổi số dẫn đến tốc độ ứng dụng nhanh chóng các giải pháp Cloud Computing.

Tiêu chí kỹ thuật cho nền tảng điện toán đám mây cho Chính phủ điện tử

Lần đầu tiên Việt Nam ban hành tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật cho nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử.